ROTOR Novi Sad - logo

Arhiva

Saveti za farbanje

15. 05. 2014.

Saveti za uspešno farbanje. Priprema podloge, odgovarajući alat, uslovi rada itd...

Koliko je važna priprema podloge?
Pažljiva priprema podloge je najvažniji faktor za uspešno bojenje. Čak i ako pripema podloge zahteva mnogo više vremena od samog bojenja, to je vredno truda. Za uspešno bojenje, podloga treba da je čista, bez masnoća, rđe, truleži, da ne ispraškava i da je čvrsta.

Kako ukloniti stari premaz?
Ako je stari premaz propao tako da je ispucao ili se većim delom ljušti sa podloge, potrebno je da se potpuno ukloni. Uklanjanje se obavlja na više načina, u zavisnosti od vrste premaza i podloge: mehanički, hemijski ili toplotom.

Pri kojoj temperaturi se preporučuje nanošenje boje?
Optimalna temperatura nanošenja boje je obično oko 25 ±5oC, pri relativnoj vlažnosti vazduha oko 65%. Boje na bazi rastvarača se mogu nanositi i pri nižim temperaturama ali uz sporije sušenje. Ipak, u zavisnosti od premaza koji primenjujete, važno je pridržavati se uputstva proizvođača.

Zašto je važno dobro promešati boju pre upotrebe?
Stajanjem boje u ambalaži obično dolazi do delimičnog raslojavanja boje i pojave „tečnosti“ na vrhu. Boju treba mešati štapićem, dok postizanja ujednačene smeše.

Koju vrstu četke koristiti?
Četke od sintetičkih vlakana se uglavnom koriste za vodorazredive boje. Ne preporučuju se za alkidne boje, jer se boja na njima zadržava i dobija se manje sjajan premaz. Za alkidnu boju se preporučuju četke od prirodnih vlakana, ali se ne preporučuju za vodorazredivu boju, jer prirodna vlakna mogu da bubre usled apsorbcije vode.

Zašto boja loše prijanja za podlogu?
Boja može loše da prijanja ukoliko je podloga vlažna, prljava, praškasta, trošna, nepravilno pripremljena ili kada je korišćena neodgovarajuća osnovna boja. Ukoliko boja loše prijanja, ukloniti je potpuno, pravilno pripremiti podlogu i odabrati odgovarajuće boje.

Zašto boja sliva?
Do slivanja boje dolazi na vertikalnim površinama zbog prekomernog nanošenja boje na podlogu koja se premazuje ili je boja suviše rezređena. potrebno je tokom nanošenja boje proveravati da li boja sliva. Ukoliko se boja osušila, a nije se dobro razlila, potrebno je površinu izbrusiti i ponovo je premazati.