ROTOR Novi Sad - logo

Arhiva

Istorija

20. 01. 2014.

2005. godine, otvara se novi sektor za uvoz, distribuciju i maloprodaju ukrasnih i upotrebnih predmeta od kristala. Od osnivanja, pa do današnjeg dana, osnovni cilj kome ovaj sektor teži je da donese eleganciju i lepotu u živote što više ljudi. Danas, sa tri maloprodajna objekta i razgranatom mrežom veleprodaje, ne odustajemo od svog cilja i planiramo da i dalje radimo na povećanju kruga ljubitelja kristala.