ROTOR Novi Sad - logo

Arhiva

A1/248 150W 220V G6,35

25. 03. 2014.

Šifra:836190
Snaga:150W